Kilka słów o Słowie 22 IV 2016

Mój komentarz do Ewangelii na piątek, 22 kwietnia 2016
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii J 14,1-6

Udostępnij