Kilka słów o Słowie 22 XI 2015

Mój komentarz do Ewangelii na niedzielę, 22 listopada 2015
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii J 18,33b-37

Udostępnij