Kilka słów o Słowie 22 XII 2015

Mój komentarz do Ewangelii na wtorek, 22 grudnia 2015
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Łk 1,46-56

Udostępnij