Kilka słów o Słowie 23 II 2016

Mój komentarz do Ewangelii na wtorek, 23 lutego 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mt 23,1-12.

Udostępnij