Kilka słów o Słowie 24 XI 2015

Mój komentarz do Ewangelii na wtorek, 24 listopada 2015
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Łk 21,5-11

Udostępnij