Kilka słów o Słowie 25 I 2016

Mój komentarz do Ewangelii na poniedziałek, 25 stycznia 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mk 16,15-18.

Udostępnij