Kilka słów o Słowie 25 II 2016

Mój komentarz do Ewangelii na czwartek, 25 lutego 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Łk 16,19-31.

Udostępnij