Kilka słów o Słowie 28 XII 2015

Mój komentarz do Ewangelii na poniedziałek, 28 grudnia 2015
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mt 2,13-18

Udostępnij