Kilka słów o Słowie 29 I 2016

Mój komentarz do Ewangelii na piątek, 29 stycznia 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mk 4,26-34.

Udostępnij