Kilka słów o Słowie 3 III 2016

Mój komentarz do Ewangelii na czwartek, 3 marca 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Łk 11,14-23.

Udostępnij