Kilka słów o Słowie 3 XII 2015

Mój komentarz do Ewangelii na czwartek, 3 grudnia 2015
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mt 7,21.24-27

Udostępnij