Kilka słów o Słowie 30 III 2016

Mój komentarz do Ewangelii na środę, 30 marca 2016
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Łk 24,13-35

Udostępnij