Kilka słów o Słowie 4 III 2016

Mój komentarz do Ewangelii na piątek, 4 marca 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii J 15,9-17.

Udostępnij