Kilka słów o Słowie 5 I 2016

Mój komentarz do Ewangelii na wtorek, 5 stycznia 2016
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii J 1,43-51.

Udostępnij