Kilka słów o Słowie 5 II 2016

Mój komentarz do Ewangelii na piątek, 5 lutego 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mk 6,14-29.

Udostępnij