Kilka słów o Słowie 6 XII 2015

Mój komentarz do Ewangelii na niedzielę, 6 grudnia 2015
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Łk 3,1-6

Udostępnij