Kilka słów o Słowie 8 I 2016

Mój komentarz do Ewangelii na piątek, 8 stycznia 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mk 6,34-44.

Udostępnij