Kilka słów o Słowie 8 III 2016

Mój komentarz do Ewangelii na wtorek, 8 marca 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii J 5,1-3a.5-16.

Udostępnij