Kilka słów o Słowie 9 I 2016

Mój komentarz do Ewangelii na sobotę, 9 stycznia 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mk 6,45-52.

Udostępnij