Kilka słów o Słowie 9 II 2016

Mój komentarz do Ewangelii na wtorek, 9 lutego 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mk 7,1-13.

Udostępnij