Kilka słów o Słowie 9 XII 2015

Kilka słów o Słowie 9 XII 2015.
Mój komentarz do Ewangelii na środę, 9 grudnia 2015.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mt 11,28-30.

Udostępnij