Komentarz do Ewangelii - 31 marca 2016 (Łk 24, 35 48)

ks. Andrzej Antoni Klimek
proboszcz parafii p.w. Wszystkich Świętych w Liskowie

Udostępnij