Kościół w J 21 - lectio divina (ks. Krzysztof Wons SDS)

Konferencja w nurcie lectio divina nt. obrazu Kościoła ukazanego w rozdziale 21 Ewangelii wg św. Jana. Nauka została wygłoszona 23 czerwca 2015 przez ks. dra Krzysztofa Wonsa SDS podczas dnia skupienia dla księży chrystusowców w Lombard, IL (USA).

Udostępnij