Moc przebaczenia

Homilia wygłoszona na koniec rekolekcji: Koszula,studnia i sny podczas Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie. Słowo o tym, jaką moc niesie przebaczenie w życiu chrześcijanina, rozważania oparte o fragment Księgi Rodzaju, opisujący losy Józefa egipskiego.

Udostępnij