Nic już do niej nie czuję... - To kochaj ją!

Cechy charakterystyczne miłości wg św. Pawła VI. Jak nimi żyć w codzienności? - ks. dr Jarosław Szymczak

Sympozjum naukowe: Uwierzyć w życie. Refleksja teologiczno-pastoralna nad Encykliką Pawła VI "Humanae Vitae", które odbyło się 21. marca 2019 roku w auli WSD Paulinów w Krakowie na Skałce.

Udostępnij