Nie możesz być odpowiedzialny - usłyszysz

O prześladowaniu tych, którzy chcą wyrosnąć ponad swoje otoczenie.

Udostępnij