Niedziela Palmowa Męki Pańskiej - 20.03.2016 r.

Łk 19, 28-40 (procesja z palmami);
Iz 50,4-7;
Ps 22;
Flp 2,6-11;
Łk 22,14-23,56

Udostępnij