Od czego zaczynasz dzień, czy od Słowa Bożego?

Sercem czy rozumem? Jak wybierać zgodnie z wolą Bożą? Trzeba znać poglądy osoby, której pytamy o zdanie. Myśli Boga objawiają się w Piśmie Świętym, gdyż " Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo"- pisze św. Jan.

Udostępnij