Odpowiesz za każde słowo - mówi Bóg!

Cudowna nowina o odpowiedzialności przed Bogiem, bo za nią idą możliwości !!!

Udostępnij