Osiem Błogosławieństw

Życie to jedno wielkie błogosławieństwo. Czasem brakuje wiary,ale dla Boga żadna sytuacja nie jest trudna.Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie!

Udostępnij