Pismo Święte i duchowe zmartwychwstanie

Przypowieść o siewcy wzywa nas, aby zaprzyjaźnić się ze Słowem Bożym. Kiedy Bóg do nas mówi, to zaprasza nas do duchowego zmartwychwstania. Dlaczego mamy tyle trudności z lekturą Pisma Świętego?

Udostępnij