Płeć - nasze trudności (o. Karol Meissner OSB)

Jest w nas rozdarcie “Łatwo mi chcieć to co dobre, a wykonać już nie”. Nie wystarczy człowiekowi powiedzieć jak żyć.

[Zdjęcia: Daniel Brzezina]

Udostępnij