Pornografia nie jest lekarstwem na samotność

W życiu osób samotnych jednym z najbardziej poważnych zagrożeń może stać się pornografia. Świadectwo niesie ważną przestrogę, iż pornografia jeszcze bardziej potęguje samotność i oddala od ludzi.

Udostępnij