PORNOGRAFIA - Przemilczane FAKTY

Problem pornografii jest niestety bardzo mocno obecny we współczesnym świecie. Warto więc zapoznać się z istotnymi faktami dotyczącymi tego zjawiska, by uchronić siebie samego oraz swoich najbliższych przed tym zagrożeniem.

Udostępnij