Pozwól sobie na OBECNOŚĆ

Komentarz do Mk 3, 13-19.
Powołanie 12 Apostołów.

Udostępnij