Słabość

Stawiamy Bogu przeszkody, naszym życiem kieruje pycha, a Bóg ze swoją miłością nie może się do nas przebić.
Ale gdy dopada nas słabość, grzech i upadek, Bóg jest wtedy w stanie ukazać nam swoją miłość.

Udostępnij