Słowo z Kruczej - Poniedziałek I tygodnia adwentu - 30. 11. 2015

Przychodzimy dziś podobnie jak setnik do Pana Jezusa...

Udostępnij