Ślubuję ci wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci

Rekolekcje Wspólnoty SYCHAR - Porszewice 19-21.04.2013 - ks. dr Marek Dziewiecki "Przysięga małżeńska i jej konsekwencje". Część IV.
Ks. Marek jest Krajowym Duszpasterzem Powołań.

Udostępnij