Stacja IX – Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem - DROGA KRZYŻOWA - SZTAFETA WIARY

Udostępnij