Tylko miłość przekonała Boga do takiej interewencji [Komentarz do Ewangelii na V Niedzielę Wielkiego Postu, 2 kwietnia]

Dzisiejsza Ewangelia jest przepięknym poematem o miłości między ludźmi i między człowiekiem a Bogiem. Czy nie ma w nas oziębłości? Czy jest miłość? Jezus uczy nas dziś wiele o przyjaźni.

Komentarz do Ewangelii na niedzielę 2 kwietnia 2017 r. Przeczytaj: J 11,1-45.
V Niedziela Wielkiego Postu, Rok A
ks. Piotr Śliżewski // Ewangeliczna kropka

Udostępnij