Uroczyste Zakończenie

Dzień VII - Chrystus jest głupstwem dla pogan, zgorszeniem dla żydów, a dla nas zwycięzcą, który otworzył nam bramy do wiecznego szczęścia. Jesteśmy królewskim Ludem nabytym krwią Jezusa. Gdzie możemy doświadczyć przedsionka Nieba?

Udostępnij