V Niedziela Wielkiego Postu - 13.03.2016 r.

Iz 43,16-21;
Ps 126;
Flp 3,8-14;
J 8,1-11

Udostępnij