Wielkanocny flash mob 2015

Już czas... WAKE UP !!!

Chcę Ci powiedzieć, że.... JESTEŚ URATOWANY !!! :)

Dziękujemy Bogu za:

- Grupę Taneczną Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia i wszystkich Tancerzy Bożych, którzy wzięli udział w ewangelizacji
- Księdza Pawła Skoniecznego za Jego namaszczenie i wsparcie duchowe
- kamerzystów i montażystę Dominika Fąferek
- drukarnię Państwa Szamraj
- montażystów dźwięku, akustyków, muzyków i wszystkich niewymienionych, bez których nie moglibyśmy ogłosić światu, że....

CHRYSTUS PAN ZMARTWYCHWSTAŁ!!!!! :)

Udostępnij