XI Niedziela Zwykła - 12.06.2016r.

2 Sm 12, 1. 7b-10. 13
Ps 32 (31), 1b-2. 5. 7 i 11
Ga 2, 16. 19-21
Łk 7, 36 – 8, 3

Udostępnij