Zapraszamy na Rekolekcje "Więcej Ducha Świętego"

Nie czekaj. Otwórz uszy na głos Ducha Świętego :D
Więcej informacji na temat rekolekcji tutaj:
www.budujemyludzi.pl/annshields/

Udostępnij