Znak jedności (01) - Działanie Chrystusa jest słowem Boga

Św. Augustyn alegoryzuje Pismo święte - nie tylko te fragmenty, które tego wymagają, ale także te, które stanowią pewną opowieść, historię. Dla świętego z Hippony również konkretne wydarzenia można odnieść do innych niż literalne, przenośnych sensów.

Udostępnij